Välkommen till Varnhemsspelet!

Varnhemsspelet 1

Varnhemsspelet 1 är ett krönikespel om klostrets grundande år 1150, då franska cisterciensermunkar kom till bygden.

Publiken får möta fader Bernhard av Clairvaux. Han ger den unge munken Gerhard i uppdrag att sprida deras klosterorden vidare till Norden. De franska cisterciensermunkarna kom på 1140-talet till Sverige för att bygga sina kloster.

Munkarna kommer först till Alvastra i Östergötland där kung Sverker och drottning Ulfhild skänkte jord till ett kloster och gav munkarna sitt stöd.

Munkarna slog sig inte till ro i Alvastra. De drog västerut, över Vättern för att grunda ett kloster här i Västergötland. Först bosatte de sig på ön Lurö i Vänern.

Publiken får följa munkarnas strapatser som fiskare på Lurö. Senare kommer de till Lugnås och börjar bryta kvarnstenar. Det är när den rika och mäktiga fru Sigrid skänker mark som munkarna flyttar till Varnhem för att bygga ett kloster.

Senast uppdaterad 09-01-22 av webmaster